محصولات شرکت :

 

1- تولید انواع ورق های 3لا و5 لا با فلوتهای A-C-B-E درعرضهای متفاوت از 90-210

2- ساخت وتولید انواع کارتنهای عادی ، دایکاتی ولمینتی در ابعاد واندازه های مختلف جهت کلیه مصارف عمومی وخاص.

3- چاپ کارتن با رنگهای ترکیبی.

4- چاپ ودایکات انواع کارتن جهت بسته بند یهای ثانویه در ابعاد واندازه های مختلف.

5- تولید انواع مقوای دولا ( سینگل فیس ) منقسم وداخلی کارتن.